sommarjobbare_igang

Årets sommarjobbare igång trots inställt Kulturkalas 2020

30 juli 2020

I början av juni 2020 beslutade Göteborg & Co att ställa in årets upplaga av Göteborgs Kulturkalas, på grund av den rådande COVID-19-pandemin. Vid tillfället hade upp emot 150 ungdomar i åldrarna 16-20 år redan anlitats för tre veckors sommarjobb under uppbyggnaden och genomförandet av Kulturkalaset. För att ändå kunna erbjuda dessa ungdomar sysselsättning och inkomst under de tre veckorna, startade vi ett projekt med alternativa sysselsättningar, som ungdomarna kunnat välja att gå med i. Projektet, som består av två olika, valbara inriktningar – Föreställning och Miljö, kommer att pågå runt om i Göteborg under veckorna 31-33.

‒ Det känns oerhört angeläget att kunna erbjuda våra 150 göteborgsungdomar möjligheten att kunna genomföra sitt sommarjobb och därför var det självklart att hitta andra uppgifter för dem, nu när festivalen är inställd. Vårt val att skapa föreställningar och arbeta med miljön i staden grundar sig i Kulturkalasets långsiktiga och mycket lyckade hållbarhetsarbete, säger Tasso Stafilidis, verksamhetsansvarig för Göteborgs Kulturkalas på Göteborg & Co.

‒ Jag hoppas att alla ungdomar trivs bra hos oss och får nya erfarenheter med sig efter de tre arbetsveckorna. För tillsammans med våra sommarjobbare bidrar vi till att minska ensamheten för de äldre genom att sprida konst och kultur samt att städa och inventera i det offentliga rummet med vårt miljöarbete. Allt detta har möjliggjorts tack vare ett fantastiskt bra samarbete med Arb.Vux, Got Event, Trafikkontoret och Senior Göteborg, verksamheter i Göteborgs Stad, säger Tasso Stafilidis.

De cirka 45 ungdomar som valt inriktning Föreställning delas upp i tre grupper och kommer att i dessa framföra olika föreställningar (en per grupp) för äldre på trygghetsboenden runt om i olika stadsdelar i Göteborgs Stad. Föreställningarna, som är cirka 20-30 minuter långa, framförs utomhus, med säkert avstånd för de boende, under vecka 33. Under de två första veckorna av sommarjobbsperioden medverkar ungdomarna i vidareutveckling av respektive föreställnings grundtema och dess slutliga utförande samt tränar in framträdandena. De tre föreställningarna har olika teman, där en baseras på en text som beskriver olika händelser, en utformas utifrån improvisationsteaterns grunder och en är i dansformat. Föreställningarna framförs utan repliker.

Miljö-gruppens arbetsuppgifter riktar in sig på renhållning runt om i staden. Under veckorna 31-33 kommer ni att kunna se cirka 100 ungdomar runt om Göteborg som, under vägledning av Göteborgs Stads Trafikkontoret, städar i våra utomhusmiljöer och även hjälper till med att inventera skicket på bänkar, gång- och cykelbanor, papperskorgar, med mera.

Våra förhoppningar är att vi genom detta kan tillföra våra fina ungdomar såväl meningsfull sysselsättning som en inkomst, något som de annars skulle gått miste om på grund av att årets upplaga av Kulturkalaset ställdes in. Vi vill tacka våra värdefulla samarbetspartner inom Göteborgs Stad: Arb.Vux, som vi samarbetat med för att kunna erbjuda ungdomarna sommarjobben, Got Event, Trafikkontoret, Kretslopp och vatten samt Senior Göteborg/Stadsledningskontoret, vars insatser varit avgörande för genomförandet av årets sommarjobb.

Ni kommer att kunna se inlägg från sommarjobben i våra sociala medier och här på webbsidan – följ oss gärna!

Dela nyheten i sociala medier!

Andra nyheter

Följ Göteborgs Kulturkalas!

Få senaste nytt först!

Vilka programpunkter blir det i år? Vad är det för nyheter? Ladda upp inför årets festival tillsammans med oss på sociala medier, så får du alltid veta det senaste!