Kulturkalasets budget ska vara balanserad, underskott ska inte förekomma och eventuellt överskott kan inte sparas till nästkommande verksamhetsår. Ett evenemang som Kulturkalaset för också med sig samhällskostnader som måste beaktas, till exempel insatser för ökad renhållning och omläggning av spårvagnstrafik. Som balans till detta räknas de intäkter som fler skapade arbetstillfällen ger och den ökade konsumtion som sker i samband med festivalen (till exempel fler bokade hotellrum, restaurangbesök, shopping, med mera).

Ett annat sätt att se på ekonomisk hållbarhet är att mäta nöjdheten bland festivalens besökare, måttet av kulturell förnyelse, ett ökat intresse för kulturlivet samt investeringar som görs i staden och regionen som en effekt av positiva evenemang som når alla. Vid de årliga besöksundersökningar som görs i samband med festivalen får Göteborgs Kulturkalas alltid toppbetyg, med snittbetyg som så gott som alltid ligger på över sex poäng av sju möjliga, vilket kan ses som ett tecken på Kulturkalasets sammantaget och konstaterade positiva medverkan till ekonomisk hållbarhet.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.