Göteborgs Kulturkalas är en viktig mötesplats, för människor och upplevelser. Våra besöksundersökningar bekräftar att atmosfären, stämningen och samhörigheten är det som i högst grad framhålls som det bästa med festivalen. Den visar också att Kulturkalaset uppfattas som en plats som underlättar för människor att mötas.

Kulturkalaset arbetar aktivt i programläggningen för att få till en bra blandning av åldrar och kulturformer på stan eftersom detta visat sig vara ett framgångsrecept för lugna dagar. På festivalen ska ingen känna sig exkluderad på grund av kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet/-uttryck, religion och ålder. Vi vann Rättviseförmedlingens pris Rättvisepriset 2015 för vårt arbete med jämställda scener och 2016 fick vi ta emot priset Live-Apan för Årets Insats.

I största möjliga mån skapas fysisk tillgänglighet som exempelvis läktare för rullstolar och syn- och teckentolkning. Mixen av artister och uttryck ska vara så heltäckande som möjligt. Inte minst Västra Götalandsregionens medverkan bidrar starkt till att programutbudet blir mångfacetterat och håller hög kvalitet.

Vi samarbetar med Team Göteborg när det gäller volontärer. Det är ett socialt projekt där unga människor engageras i en rad stadsangelägna evenemang året runt, med syftet att ge meriter och erfarenheter som ger bättre förutsättningar att komma ut i arbetslivet.

Stadsdelsarbetet

Sedan 2015 har Göteborgs Kulturkalas samarbetat med Mosaikfabriken och tillsammans har vi besökt flera stadsdelsfestivaler under tidig sommar, runt om i Göteborg. De boende i de olika stadsdelarna har tillsammans fått skapa konstverk i mosaik som idag utgör betongfundament på Kungstorget, mitt i centrala Göteborg.

Den största skillnaden har vi gjort genom att även få barn och ungdomar från olika stadsdelar att mötas med sina klasser, över stadsdelsgränserna, lära känna varandra och skapa bilder tillsammans i mosaik. Symboliken med att sedan placera mosaiken på Kungstorget är mycket vidare än det kan se ut. Barnen och ungdomarna kan plötsligt känna en tillhörighet till stadens centrum och därigenom få den identifikation som många saknar. Många av dessa ungdomar hade aldrig mötts om det inte hade varit för mosaikprojektet.

Idag står det 28 betongfundament som är klädda i mosaik på Kungstorget. Vi värdesätter samarbetet med Mosaikfabriken och Kulturskolan i Östra Göteborg mycket högt och resultatet visar vikten av fler samarbeten där befintliga verksamheter i exempelvis Göteborg kan få en mer central betydelse.

Elever från Kulturskolan Östra har under ledning av Nasrin Pakkho skapat två dokumentärfilmer i samband med att barn från olika skolor och stadsdelar har fått mötas.

Fairtrade City Göteborg

Kulturkalaset uppfyller kriterierna för Fairtrade City Göteborg. Det innebär bland annat att allt kaffe, te och socker som serveras är etiskt märkt. Alla matförsäljare ska ha minst en etiskt märkt produkt i sitt sortiment.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.